Αίτηση
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο COSMOTE Startup έληξε στις 4/12.
Από το cosmotestartup.gr μπορείτε να μαθαίνετε νέα για το προγράμμα καθώς και για την πρόοδο των ομάδων
που συμμετέχουν σε αυτό.